• Potansiyometrik titrasyon, Potansiyometrik İyodür + Klorür Tayini

Potansiyometrik titrasyon, Potansiyometrik İyodür + Klorür Tayini

Eklenme Tarihi: 09 Ekim 2012, 23:54

Potansiyometrik İyodür + Klorür Tayini
(Çökelebilen iyon karışımlarının titrasyonlarından KCl ve KI çözeltilerinin AgNO3 ile potansiyometrik titrasyonunun yapılması)

6

Potansiyometrik İyodür + Klorür Tayini

(Çökelebilen iyon karışımlarının titrasyonlarından  KCl ve KI çözeltilerinin AgNO3 ile potansiyometrik titrasyonunun yapılması)

150 KB

36 KB

160 KB

 

 
Facebook Twitter Whatsapp
 

Yorumlar

Yorum Ekle