ANASAYFA ARAMA FOTO GALERİ VİDEOLAR ANKETLER SİTENE EKLE RSS KAYNAĞI İLETİŞİM ENGLISH

Anorganik Kimya Deney Raporları

Anorganik Kimya II ve Anorganik Kimya III Deney Raporları

Deney adı ve deneyin amacı aşağıda listelenmiştir.

Deney raporlarına Word , Excel, ve pdf olarak soldaki "Anorganik Kimya" menüsünden veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

 

Anorganik Kimya Deney Raporları

 

Anorganik Kimya II Deney Raporları

1

DENEY ADI        Borik Asit Ve Sodyum Peroksoborat Sentezi (1.Deney)

AMAÇ              Boraks kullanarak Borik Asit ve Sodyum Peroksoborat Elde

                      edilmesi

2

DENEY ADI        Bakır(II) Sülfat Pentahidrat Ve Bakır(I) Oksit Sentez

                      (2.Deney)

AMAÇ               CuO ve H2SO4 kullanarak CuSO4 elde edilmesi,CuSO4.5H2O ve Na2SO3 kullanarak Cu2O elde edilmesi. (Renk, Renk teorisi hakkıında bilgi)

3

DENEY ADI        Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat 

                      Sentezi (3 No’lu Deney)

AMAÇ               Amonyum Sülfat kullanılarak Amonyum Bakır (II) Sülfat ve Amonyum Nikel (II) Sülfat tuzlarının elde edilmesi. Ek Bilgi: Geri Bağlanma, Koordinasyon Bileşiklerinde Geometri, Elektronötralite İlkesi, Merkez Atomu, Ligand , Şelat , Kelat

4

DENEY ADI        Potasyumtrioksalatokromat(III) Sentezi (4 No’lu Deney)

AMAÇ               Oksalik asit, Potasyum oksalat ve Potasyum dikromat kullanarak Potasyumtrioksalatokromat(III)’ün elde edilmesi ve Koordinasyon bileşiklerinin incelenmesi. Ek Bilgi: Hibritleşme Türleri ve Geometrik Yapılar

5

DENEY ADI        Hegsaminnikel(II) Klorür Sentezi (5 No’lu Deney)

AMAÇ               Nikel Klörür hegzahidrat ile amonyumun reaksiyonundan Hegsaminnikel(II) Klorür elde edilmesi. Ek Bilgi: Koordinasyon Bileşiklerinde Geometri. [Ni(NH3)6].Cl2 ‘nin (VBT) Valans Bağı Teorisine Göre İncelenmesi

6

DENEY ADI        Kobalt(III) asetilasetonato Sentezi (6 No’lu Deney)

AMAÇ               Asetilaseton ve Kobalt(II) Karbonatın Hidrojen Peroksit ile reaksiyonundan Kobalt(III) asetilasetonato sentezlenmesi. Ek Bilgi: [Co(C5H8O2)3] ‘nin CFT’ye Göre İncelenmesi, CFSE Kristal Alan Kararlılık Enerjisi

 

7

DENEY ADI        UV Spektroskopisi ve Anorganik Bileşiklere Uygulanması

                      (7 No’lu deney)

AMAÇ               [Ni(NH3)6] Cl2 kompleksinde Nikelin d orbitalindeki elektron geçişlerinin Spektrometre ile incelenmesi ve CFSE Kristal Alan Yarılma Enerjisinin Hesaplanması. (10Dq değeri hesaplanması)

 

8

DENEY ADI        Magnetik Süsseptibilite Ölçülmesi (8 No’lu deney)

AMAÇ               K3[Cr(C2O4)3]  Potasyumtriokzalatokromat(III) ve [Co(C5H7O2)3] Kobalt(III) Asetilasetonato komplekslerinin magnetik süssebtibilitelerinin ölçülerek diamanyetik & paramanyetik özelliklerinin belirlenmesi, ortaklanmamış elektron sayısının hesaplanması. (Magnetik Süssebtibilite hesaplanması, paramanyetik,diyamanyetik, ferromanyetik özellik)

 

9

DENEY ADI        Kolon Kromotografisi ve Anorganik Bileşiklere Uygulanması

                      (9 No’lu deney)

AMAÇ               Kolon Kromotografisi ve diğer kromotografi türlerinin incelenerek [Co(NH3)6]Cl3’ün [Co(NH3)5Cl] Cl2’den kolon kromotografisi tekniği kullanarak ayrılması

 

10

DENEY ADI        IR Spektroskopisi ve Anorganik Bileşiklere Uygulanması

                      (10 No’lu deney)

AMAÇ               IR spektroskopisinin temel prensiplerinin incelenmesi ve anorganik bileşiklerin yapı aydınlatmasında kullanımının bir örnek üzerinde gösterilmesi. Ek Bilgi: Moleküllerde Eğilme ve Bükülme Hareketleri, spektroskopi tipleri ve enerji, frekans, dalgaboyu değerleri, Elektromanyetik Işınların Sınıflandırılması,

 

 

Deney raporlarına Word , Excel, ve pdf olarak soldaki "Anorganik Kimya" menüsünden veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

 

Anorganik Kimya Deney Raporları

 

Anorganik Kimya III Deney Raporları

1

DENEY ADI        Hegzaamminkobalt (III) klorür  [Co(NH3)6]Cl3  Sentezi

                      (1 No’lu deney)

AMAÇ               Koordinasyon bileşikleri konusunda Werner teorisinin incelenmesi ve Hegzaamminkobalt (III) klorür  [Co(NH3)6]Cl3  Sentezlenmesi

2

DENEY ADI        Kloropentaamminkobalt (III) klorür  [Co(NH3)5Cl]Cl2  Sentezi (2 No’lu deney)

AMAÇ               Werner’in  Koordinasyon bileşikleri konusunda teorisini açıklamada kullandığı bileşiklerden Kloropentaamminkobalt (III) klorür’ün   [Co(NH3)5Cl]Cl2  Sentezlenmesi, koordinasyon bileşiklerinde izomer türlerinin  ve renk farklılıklarının açıklanması. Ek Bilgi: Koordinasyon Bileşiklerinde İzomeri, Koordinasyon Bileşiklerinin Renkli Olmalarının Nedeni

3

DENEY ADI        Nitropentaamminkobalt (III) klorür  [Co(NO2)(NH3)5]Cl2  Sentezi (3 No’lu deney)

AMAÇ               Koordinasyon Bileşikleri ile Organometalik bileşiklerin karşılaştırılması, ve Nitropentaamminkobalt (III) klorür  kompleksinin sentezi. Ek Bilgi: Organometalik Komplekslerle Klasik Koordinasyon Bileşiklerinin Karşılaştırılması

 

4

DENEY ADI        Nitritopentaamminkobalt (III) klorür  [Co(ONO)(NH3)5]Cl2  Sentezi (4 No’lu deney)

AMAÇ               Koordinasyon bileşiklerinde izomer türlerinin incelenmesi, bağ izomerinin açıklanması ve  Nitritopentaamminkobalt (III) klorür  [Co(ONO)(NH3)5]Cl2 Sentezlenmesi.

 

5

DENEY ADI        Trans-bisetilendiamindiklorokobalt(III)klorür [Co(en)2(Cl)2]Cl Sentezi (5 No’lu deney)

AMAÇ               Koordinasyon bileşiklerinde geometrik izomeri türlerinin  incelenmesi ve  Trans-bisetilendiamindiklorokobalt(III)klorür [Co(en)2(Cl)2]Cl sentezlenmesi

 

6

DENEY ADI        Koordinasyon Bileşiklerinde İzomerlerin IR Spektroskopisi ile Tanınması (6.deney)

AMAÇ               IR Spektroskopisi ile [Co(en)2(Cl)2]Cl  ve [Co(NH3)5NO2]Cl2 komplekslerinin spektrumlarının alınarak bağlanma izomeri hakkında bilgiedinilmesi

 

7

DENEY ADI        UV ve Görünür Bölge Spektroskopisi (7.deney)

AMAÇ               UV ve GB Spektroskopisinin Anorganik Bileşiklere Uygulanarak  d-d elektron geçişlerinin incelenmesi ve  [Co(NH3)6]Cl3 kompleksinde CFSE’nin hesaplanması. Ek Bilgi: 10 Dq veya CFSE Krsital Alan Yarılma Enerjisi , d Elektronlarının Uyarılmaları, Soğurma veya CFSE Nelere Bağlıdır

 

8

DENEY ADI        Kondüktometre ile İletkenlik Ölçülmesi                          Simetri Elemenları ve Simetri İşlemleri (8.deney)

AMAÇ               Co(NH3)5Cl]Cl2  ve  [Co(NH3)6]Cl3  komplekslerinin iletkenliklerinin ölçülmesi ve  sonucun koordinasyon sayısı ile  molekül yapısı açısından yorumlanması.

                       Simetri Elemanlarının açıklanması ve CH4 ile  H2O için simetri işleminin uygulanması

 

9

DENEY ADI        Ferrosen Sentezi (9.deney)

AMAÇ              İlk organometalik bileşiklerden Ferrosen’in Sentezlenmesi ve

                      bağ yapısının incelenmesi

 

Deney raporlarına Word , Excel, ve pdf olarak soldaki "Anorganik Kimya" menüsünden veya aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz..

 

Anorganik Kimya Deney Raporları

Kullanım Şartları | RSS Kaynağı | Yazar Girişi | Yazarlık Başvurusu

MyDesign Sistemi Kullanılmıştır